Close
beak
13-10-2014


Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość programu z funduszy EOG: 20 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

W ramach programu przewiduje się realizację projektów, które mają na celu:

  • zwiększenie potencjału dla efektywnego zarządzania obszarami Natura 2000 i ich monitorowania;
  • zwiększenie potencjału lokalnych ekosystemów przeciwko obcym gatunkom inwazyjnym;
  • wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów;
  • zwiększenie potencjału ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną.

Sposób wyłaniania projektów

Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków, w tym jeden w ramach Funduszu Małych Grantów. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

W programie będą realizowane tzw. duże projekty oraz tzw. projekty małe, wsparte z Funduszu Małych Grantów. Fundusz Małych Grantów jest skierowany wyłącznie dla organizacji pozarządowych.

Nabór na projekty duże
Nabór na duże projekty będzie dofinansowany ze środków funduszy EOG w wysokości 13 190 181 euro.

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, firmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe, instytucje naukowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
W dużych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi 170 000 euro, a maksymalna 800 000 euro. Poziom dofinansowania dużego projektu wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo nie jest wymagane.

Nabór na projekty małe
Całkowita wartość naboru na projekty małe w ramach Funduszu Małych Grantów wyniesie 4 235 294 euro, w tym z funduszy EOG 4 000 000 euro i 235 294 euro ze środków Operatora Programu.

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Wartość dofinansowania małych projektów w ramach Funduszu Małych Grantów wynosi od 50 000 euro do 250 000 euro. Poziom dofinansowania małego projektu wynosi do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w ramach Funduszu Małych Grantów nie jest wymagane.


Projekt predefiniowany

W ramach programu będzie realizowany projekt predefiniowany "Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej". Dofinansowanie projektu z funduszy EOG wynosi 743 750 euro. Projekt będzie wdrażany przez jeden z departamentów Ministerstwa Środowiska.


Więcej informacji


Ministerstwo Środowiska
tel. 22 57 92 213, 22 57 92 845
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
tel. 22 45 90 286, 22 45 90 485
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Norwegii w Polsce
Fundusze norweskie i EOG 2004-2009
Fundusze Europejskie 2007-2013
Stosunki dwustronne z Państwami-darczyńcami
Zasady zgłaszania nieprawidłowości