Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza Program Edukacja - ponad 90 mln zł dla instytucji z całej Polski

Ponad 90 mln zł na edukację dla instytucji z całej Polski – to najnowsza oferta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Operatora Programu Edukacja.

Program Edukacja to nowa inicjatywa edukacyjna realizowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, w której wnioskować o dofinansowanie mogą podmioty na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają za zadanie wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz, poprzez realizację działań programowych, wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce.

Program Edukacja zbudowany jest z czterech komponentów:

 • profesjonalny rozwój kadry,
 • mobilność w szkolnictwie wyższym,
 • współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET),
 • współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Beneficjentami funduszy mogą zostać publiczne lub prywatne placówki edukacyjne na wszystkich poziomach kształcenia (edukacja szkolna, wyższa, zawodowa, kształcenie ustawiczne) oraz instytucje lub organizacje działające w obszarze edukacji pozaformalnej na ww. poziomach kształcenia (np. organizacje non-profit, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy ośrodki szkoleniowe). Program skierowany jest również do organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Partnerami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Programie Edukacja są instytucje: Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS) oraz Norweska Agencja Współpracy na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU).  

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na dedykowanej stronie: www.education.org.pl oraz w newsletterze i mediach społecznościowych Programu Edukacja (Facebook: Program Edukacja, Twitter: @ProgramEdukacja). 

Zachęcamy do obejrzenia animacji na temat programu

Galeria zdjęć z konferencji

 • Olav Myklebus - ambasador Norwegii, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

  Olav Myklebus - ambasador Norwegii, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 • Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

  Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji