Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie naboru zarysów projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, finansowanego z funduszy norweskich

Z grona 255 kwalifikowalnych miast w Programie Rozwój lokalny zarysy projektów złożyło aż 213 miast, co wskazuje na duże zainteresowanie i potrzeby samorządów w zakresie kompleksowego podejścia rozwojowego.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych zarysów, wnioski spełniające kryteria formalne wskazane w Regulaminie naboru i wyboru projektów zostaną przekazane do oceny merytorycznej ekspertów. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów. Lista rankingowa wybranych do II etapu zarysów projektów zostanie formalnie zatwierdzona przez Operatora Programu.

Lista miast, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostanie opublikowana po jej zakończeniu na stronie Programu.