Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak możesz skorzystać z Funduszy?

PROGRAM KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Rozwój Lokalny Małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą, pracownicy miejskiej administracji publicznej i podległych jednostek
Badania Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy, przedsiębiorcy, naukowcy
Edukacja Polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach
Środowisko, energia i zmiany klimatu W zależności od naboru: m.in. jst i ich związki, parki narodowe, parki krajobrazowe, GDOŚ, RDOŚ, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne Wód Polskich, organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa energetyczne – producenci energii i ciepła, przedsiębiorstwa przemysłowe), spółki komunalne, zakłady komunalne, przedsiębiorcy (właściciele elektrowni wodnych
Kultura

Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne)

Publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe z sektora kultury, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii

Działanie II Poprawa dostępu do kultury i sztuki (partnerskie projekty kulturalno - artystyczne)

Publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe z sektora kultury, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego

Zdrowie Szpitale ponadregionalne, instytuty naukowe będące częścią systemu ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jst
Sprawy wewnętrzne Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe


Informacje na temat programów III edycji Funduszy norweskich i EOG:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje,
 2. Rozwój lokalny,
 3. Badania,
 4. Edukacja,
 5. Środowisko, energia i zmiany klimatu,
 6. Kultura,
 7. Zdrowie,
 8. Sprawiedliwość,
 9. Sprawy wewnętrzne,
 10. Społeczeństwo obywatelskie,
 11. Dialog społeczny – godna praca.

 

Sprawdź, na co możesz otrzymać wsparcie:

Informacje o wsparciu dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacje o wsparciu dla organizacji pozarządowych

 

Informacje o wsparciu dla jednostek naukowych

 

Informacje o wsparciu dla przedsiębiorców

 

Informacje o wsparciu dla osób fizycznych

 

Informacje o wsparciu dla innych podmiotów