Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak możesz skorzystać z Funduszy?

Zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego programu III edycji Funduszy norweskich i EOG.

Szczegóły prezentowane będą po podpisywaniu kolejnych umów w sprawie realizacji programów.  

Obszary programowe dostępne w III edycji Funduszy norweskich i EOG to:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje,
 2. Rozwój lokalny,
 3. Badania,
 4. Edukacja,
 5. Środowisko, energia i zmiany klimatu,
 6. Kultura,
 7. Zdrowie,
 8. Sprawiedliwość,
 9. Sprawy wewnętrzne,
 10. Społeczeństwo obywatelskie,
 11. Dialog społeczny – godna praca.

 

Sprawdź, na co możesz otrzymać wsparcie:

Informacje o wsparciu dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacje o wsparciu dla organizacji pozarządowych

 

Informacje o wsparciu dla jednostek naukowych

 

Informacje o wsparciu dla przedsiębiorców

 

Informacje o wsparciu dla osób fizycznych

 

Informacje o wsparciu dla innych podmiotów