Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Operator programu/Krajowy Punkt Kontaktowy

Dane kontaktowe do Operatorów poszczególnych programów.

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Koordynacji Wdrażania Programów

tel. +48 22 432 80 80 +48 22 432 71 25

e-mail: info@parp.gov.pl

Badania

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

tel. +48 12 341 90 03

e-mail: biuro@ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Współpracy Międzynarodowej 

tel. +48 22 39 07 401

e-mail: norwaygrants@ncbr.gov.pl

Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  • Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych
  • Zespół Programu Edukacja

tel. +48 22 46 31 650

e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl 

Środowisko, energia i zmiany klimatu  

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

tel. +48 22 369 28 23

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Kultura 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

tel. +48 22 69 25 410

e-mail: dfe@mkidn.gov.pl

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia Departament

Oceny Inwestycji

tel. +48 22 530 03 60

e-mail: dep-doci@mz.gov.pl

Sprawiedliwość

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

tel. +48 22 23 90 265

e-mail: nmf@ms.gov.pl

Sprawy wewnętrzne 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 601 42 48

e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Rozwój lokalny 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Pomocowych

tel. +48 22 273 77 91, +48 22 273 78 36

e-mail: rozwojlokalny@miir.gov.pl