Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program uruchomiony.

Cel programu

Wzmocniony rozwój wiedzy w oparciu o badania naukowe

Kwota dofinansowania programu

110 000 000 euro

Współfinansowanie programu

19 411 765 euro

Źródło finansowania programu

Fundusze norweskie i EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Partner programu z Państw-Darczyńców

Norweska Rada Nauki

Obszar programowy

Badania

Kwestie szczególne

a) Program w zakresie dofinansowanym z Funduszu EOG i budżetu krajowego będzie wspierał badania podstawowe (40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) i badania stosowane (60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) wybrane w oparciu o zasadę doskonałości badawczej.

b) Program w zakresie dofinansowanym z Funduszu norweskiego i budżetu krajowego będzie między innymi obejmować wsparcie badań w następujących obszarach: badania polarne, badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i nauki społeczne. Program będzie wspierał badania podstawowe (40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) i badania stosowane (60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) wybrane w oparciu o zasadę doskonałości badawczej. Program będzie obejmował wsparcie w postaci schematu małych grantów dla kobiet-naukowców. Co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zostanie przeznaczonych na oddzielny nabór na badania w zakresie CCS.