Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania.

Cel programu

Wzmocniony rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w obszarze kultury oraz zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Dofinansowanie programu

75 000 000 €

Współfinansowanie programu

13 235 294 €

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy programu z Państw-Darczyńców

  • Norweska Rada Sztuki (ACN)
  • Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)

Obszary programowe

Przedsiębiorczość w obszarze kultury, Dziedzictwo kulturowe i Współpraca kulturalna

Kwestie szczególne

Program będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu zostanie udostępnionych na finansowanie infrastruktury (działania „twarde”). Co najmniej 14% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu zostanie przeznaczonych na współpracę kulturalną i wymianę pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Polską. Program powinien uwzględniać działania i inicjatywy w sztuce i kulturze, które jednoznacznie promują włączenie mniejszości etnicznych i narodowych.

Projekty predefiniowane

Tytuł projektu:

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Opis:

Działania w obszarze Żydowskiego dziedzictwa kulturowego i współpracy bilateralnej związanej z Żydowskim dziedzictwem kulturowym Beneficjent projektu: Muzeum Historii Żydów Polskich Partner projektu z Państw-Darczyńców: Norweskie Centrum Studiów nad Holokaustem i mniejszościami (Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies), Muzeum Żydowskie w Oslo, Muzeum Żydowskie w Trondheim, Centrum Falstad i Centrum Wergeland.

Maksymalna kwota wsparcia:

10 000 000 €