Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przedsiębiorczość i innowacje

O Programie

Program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, o całkowitym budżecie 100 mln euro (z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerem z państw-darczyńców: Innovation Norway.

Cel Programu

Celem Programu jest wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług.

Beneficjenci

O wsparcie w ramach uruchamianego Programu będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje projektów

W programie przewidziano cztery komponenty, w ramach których ogłaszane będą nabory wniosków dot.:

  • wsparcia innowacji w zakresie zielonych technologii (green industry innovation),
  • wsparcia niebieskich innowacji – innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i   śródlądowych (blue growth),
  • wsparcia technologii w zakresie poprawy jakości życia (welfare technology),
  • wsparcia w postaci małych grantów na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych.

Skala dofinansowania różni się w poszczególnych komponentach, zamykając się w przedziale 200 tys.-1 mln. euro w przypadku projektów w obszarze eko-innowacji, w przedziale 200 tys. – 2 mln euro w przypadku projektów zgłaszanych w obszarze niebieskich technologii i technologii w zakresie poprawy jakości życia oraz 12 tys. - 200 tys. euro w przypadku małych grantów dla kobiet przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju udzielonej pomocy publicznej.

Realizacja Programu zakłada też rozwój współpracy bilateralnej z Norwegią, poprzez premiowanie w naborze projektów partnerskich z podmiotami norweskimi, których realizacja pozwoli na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i tym samym przyczyni się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych oraz transferu innowacyjnych technologii w powyższych dziadzinach.

Zakres finansowania umożliwi przedsiębiorcom realizację projektów innowacyjnych przyjaznych środowisku polegających na zmianie procesów technologicznych, zastosowaniu nowych ekologicznych rozwiązań oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów ekologicznych, w tym rozwój innowacji w obszarze wód śródlądowych, morskich oraz ich bezpośredniego otoczenia.

Wsparcie obejmie opracowanie i wdrożenie nowych produktów i technologii lub ulepszanie istniejących, które przyczynią się do ułatwiania życia osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym starszym i niepełnosprawnym. Dzięki Programowi nastąpi również rozwój przedsiębiorczości kobiet poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego i podniesienie konkurencyjności firm zarządzanych przez kobiety.

Prezentacje

 

Strona Programu