Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania.

Cel programu

Wzmocniona praworządność

Kwota dofinansowania programu

20 000 000 euro

Współfinansowanie programu

3 529 412 euro

Źródło finansowania programu

Fundusz norweski, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego
Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)

Obszary Programowe

  • Azyl i migracja
  • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości
  • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk

Kwestie szczególne

Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach. Program uwzględnia działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Nie więcej niż 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych programu będzie udostępnione na działania infrastrukturalne (działania „twarde”).