Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środowisko, energia, zmiany klimatu

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania. 

Cel programu

Złagodzone zmiany klimatyczne i zmniejszona wrażliwość na zmianę klimatu

Dofinansowanie programu

140 000 000 euro

Współfinansowanie programu

24 705 882 euro

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

 • Norweska Agencja Środowiska (NEA)                                                                           
 • Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE)                                                                           
 • Krajowa Agencja ds. Energii Islandii  (OS)

Obszary Programowe

 • Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
 • Środowisko i ekosystemy

Program będzie koncentrował się na adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków, efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych. Program będzie uwzględniał działania z zakresu ochrony środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk. Ponadto program przewiduje wsparcie w ramach trzech oddzielnych projektów predefiniowanych dla obszarów związanych z opisem usług świadczonych przez ekosystemy, budową zdolności administracyjnych w obszarze energii geotermalnej oraz wzmocnieniem oceny przenikania zanieczyszczeń z powietrza.

Kwestie szczególne

 • Nie mniej niż 72% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”.
 • Około 19% całkowitych kosztów kwalifikowalnych wydatków powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja”.
 • Około 9% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Środowisko i Ekosystemy”.
 • Szczególny nacisk powinien zostać położony na osiąganie znacznej i efektywnej kosztowo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Szczególny nacisk powinien zostać położony na hydroenergetykę i energię geotermalną jako źródła energii odnawialnej.                                                                             

 Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu