Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środowisko, energia, zmiany klimatu

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania. 

Cel programu

Złagodzone zmiany klimatyczne i zmniejszona wrażliwość na zmianę klimatu

Dofinansowanie programu

140 000 000 €

Współfinansowanie programu

24 705 882 €

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

  • Norweska Agencja Środowiska (NEA)                                                                           
  • Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE)                                                                           
  • Krajowa Agencja ds. Energii Islandii  (OS)

Obszary Programowe

  • Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
  • Środowisko i ekosystemy

Kwestie szczególne

Nie mniej niż 72% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”.

Około 19% całkowitych kosztów kwalifikowalnych wydatków powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja”.

Około 9% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Środowisko i Ekosystemy”.

Szczególny nacisk powinien zostać położony na osiąganie znacznej i efektywnej kosztowo redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Szczególny nacisk powinien zostać położony na hydroenergetykę i energię geotermalną jako źródła energii odnawialnej.