Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środowisko, energia, zmiany klimatu

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania. 

Cel programu

Złagodzone zmiany klimatyczne i zmniejszona wrażliwość na zmianę klimatu

Dofinansowanie programu

140 000 000 €

Współfinansowanie programu

24 705 882 €

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

 • Norweska Agencja Środowiska (NEA)                                                                           
 • Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE)                                                                           
 • Krajowa Agencja ds. Energii Islandii  (OS)

Obszary Programowe

 • Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
 • Środowisko i ekosystemy

Program będzie koncentrował się na adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków, efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych. Program będzie uwzględniał działania z zakresu ochrony środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk. Ponadto program przewiduje wsparcie w ramach trzech oddzielnych projektów predefiniowanych dla obszarów związanych z opisem usług świadczonych przez ekosystemy, budową zdolności administracyjnych w obszarze energii geotermalnej oraz wzmocnieniem oceny przenikania zanieczyszczeń z powietrza.

Kwestie szczególne

 • Nie mniej niż 72% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”.
 • Około 19% całkowitych kosztów kwalifikowalnych wydatków powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja”.
 • Około 9% całkowitych kosztów kwalifikowalnych powinno zostać przeznaczone na obszar programowy „Środowisko i Ekosystemy”.
 • Szczególny nacisk powinien zostać położony na osiąganie znacznej i efektywnej kosztowo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Szczególny nacisk powinien zostać położony na hydroenergetykę i energię geotermalną jako źródła energii odnawialnej.