Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje ogólne o Programie

Rozwój lokalny

Cel:

Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) średnich i małych miast.

Operator Programu:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Obszary programowe: 

  • Rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa   
  • Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje,  transparentność

Grant:

100 mln €

Wkład krajowy:

17,6 mln €

Całkowity budżet Programu:

117,6 mln €