Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

29 kwietnia rusza konkurs na organizację warsztatów edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja - ogłasza "Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.  Konkurs ruszy 29 kwietnia 2022 r.

Baner informacyjny z napisem: Organizacja wakacyjnych warsztatów dla uchodźców

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło blisko 3 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie bezpośrednio na stan psychiczny dzieci uchodźców oraz ich matek, które z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi nie będą mogły świadczyć pracy. Odpowiadając na tę potrzebę, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, spełniające kryteria kwalifikowalności, do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci:

  1. Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną.
  2. Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.
  3. Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci.

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r. Czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosi od 7 do 14 dni kalendarzowych.

Dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu.

Data końcowa do złożenia wniosku: 22.05.2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Operatora Programu Edukacja.