Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czwarte spotkanie Komitetu Współpracy Programu Zdrowie

30 września 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało czwarte spotkanie Komitetu Współpracy Programu Zdrowie. Wydarzenie odbyło się on-line. 

Przedmiotem spotkania było omówienie ogłoszenia o naborze wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów pilotażowych na przetestowanie modeli telemedycznych. Modele te zostaną opracowane w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. Podczas posiedzenia członkowie Komitetu omówili także warunki formalne oraz kryteria merytoryczne, które będą musiały być spełnione przez Wnioskodawców.

Ogłoszenie naboru planowane jest w IV kwartale 2021 r. Kolejne szczegóły będą na bieżąco umieszczane na stronie Operatora Programu.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komitetu Współpracy, tj. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, z ramienia Operatora Programu oraz Partnera Programu z Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia, ponadto przedstawiciele: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z ramienia Krajowego Punktu Kontaktowego.