Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dane miejskie. Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Pomysł na przygotowanie podręcznika "Dane miejskie Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów" zrodził się z przekonania, że poprawa zarządzania danymi, którymi dysponują urzędy miast oraz podległe im instytucje i spółki miejskie, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, zarówno z punktu widzenia bardziej efektywnego wykorzystania nowych technologii w procesach administracyjno-zarządczych, jak i z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego. 

Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji. Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik oraz wiedza i doświadczenie ekspertów, których zaprosiliśmy do jego współtworzenia, będą służyć praktyczną pomocą wszystkim podejmującym wyzwanie, jakim niewątpliwie jest budowa zintegrowanego systemu zarządzania danymi w mieście.

Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę polecamy szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. 

Wyzwania transformacji cyfrowej zostały scharakteryzowane w rozdziale 1. 

Źródła danych miejskich oraz ich rola w zarządzaniu miastem zostały szczegółowo omówione w rozdziale 2. 

Rozdział 3 umożliwi ocenę gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi przez pryzmat wskazanych elementów. 

Organizacja urzędu oraz stanowisko Pełnomocnika Danych Miejskich omówione zostały w rozdziale 4.  

Informacje o pozyskiwaniu, integrowaniu, udostępnianiu i bezpieczeństwie danych znajdują się w rozdziale 5. 

Rozdział 6 stanowi zbiór praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania danymi rejestrowymi. 

Polityce otwartych danych poświęcony został rozdział 7. 

 

Podręcznik został przygotowany w ramach projektu predefiniowanego "Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju, w ramach programu Rozwój lokalny".

Projekt ten jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

"Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów"

Autorzy: Wojciech Łachowski, Karol Janas
Źródło: W. Łachowski, K. Janas, 2021, Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR

Zapraszamy do lektury!