Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Norweskie na środowisko. Start programu

Oficjalnie ruszył Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowany z Funduszy Norweskich. Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w obszarze środowisko, energia i zmiany klimatu odbyła się dziś w Ministerstwie Klimatu. Umowy na realizację programu na początku lutego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister klimatu Michał Kurtyka i ambasador Norwegii Olav Myklebust.

Budżet całkowity Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” to 164,7 milionów euro, z których 140 milionów euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 milionów euro wkład krajowy.

"Podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy norweskich i EOG, także i w III edycji nasz kraj jest największym odbiorcą środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii spośród wszystkich 15 państw-beneficjentów, z kwotą wsparcia wynoszącą ponad 809 milionów euro" – podkreślała podczas konferencji minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister funduszy i polityki regionalnej dodała, że od 2004 r. Polska efektywnie zagospodarowała ponad 1 miliard euro pochodzący z Funduszy Norweskich i EOG, realizując setki projektów zmierzających do zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Ważnym elementem Funduszy Norweskich, oprócz oczywiście szerokiego wsparcia nowatorskich rozwiązań, jest zacieśnienie więzi gospodarczych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią - powiedziała minister Jarosińska-Jedynak oraz podkreśliła - Jestem przekonana, że kontynuacja współpracy w III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz partnerskie podejście pozwolą nam po raz kolejny osiągnąć wspólny sukces."

 W inauguracji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” wziął udział również wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Program wdraża Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami z państw-darczyńców. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy.

Za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadaniem resortu jest koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje, które pełnią rolę Operatorów Programów w swoich obszarach.

Zdjęcie ministra W. Budy i napis Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimat. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej."