Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze norweskie na zapobieganie przemocy i wsparcie służby więziennej

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała wczoraj umowę na realizację Programu Sprawiedliwość, finansowanego z Funduszy norweskich. Budżet programu to 68,5 mln euro. To pieniądze na poprawę systemu przeciwdziałania przemocy domowej, zapobieganie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie służby więziennej.

"Przemoc rodzinna, wobec osób starszych czy niepełnosprawnych to poważny problem, który wciąż nie jest zjawiskiem marginalnym. Fundusze norweskie z Programu Sprawiedliwość przeznaczamy na poprawę systemu zapobiegania oraz zwalczania wszelkich form przemocy. To pieniądze również na przeszkolenie personelu i wsparcie służby więziennej" – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Budżet całkowity Programu Sprawiedliwość to 68,5 mln euro, z czego 58,2 mln euro pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 10,3 mln euro to wkład krajowy. W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie w wysokości od 5 do 400 tys. euro.

Z Programu Sprawiedliwość najwięcej środków, bo aż 56,5 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie służby więziennej. Pieniądze pomogą w utworzeniu pięciu pilotażowych kompleksów penitencjarnych, z których każdy będzie składał się z więzienia, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych. W ramach projektu personel służby więziennej zostanie odpowiednio przeszkolony oraz zostaną wdrożone programy reintegracji i współpracy międzyinstytucjonalnej. 

2 mln euro z Programu Sprawiedliwość zostanie przeznaczone na poprawę systemu zapobiegania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Celem projektu ma być przyjęcie oraz wdrożenie ogólnokrajowej skutecznej, kompleksowej i skoordynowanej polityki, która będzie zapobiegać i zwalczać wszelkie formy przemocy. Wsparcie z programu w wysokości 1,5 mln euro trafi na poprawę systemu zapobiegania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Operatorem programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Za koordynację i wdrażanie Funduszy norweskich w Polsce opowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadaniem resortu jest koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje, które pełnią rolę Operatorów Programów w swoich obszarach.