Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja dla wnioskodawców naboru wniosków o dofinansowanie Inicjatyw dwustronnych w obszarze Zielonej Transformacji

Eksperci przeprowadzający ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie inicjatyw dwustronnych w obszarze Zielonej Transformacji pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej zakończyli swoją pracę.

Obecnie trwa weryfikacja występowania pomocy publicznej w złożonych projektach.

W najbliższych tygodniach planowane jest posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Dwustronnej, który zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz przekazana drogą elektroniczną (email) do wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w ogłoszeniu.