Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o wyborze Kompletnych Propozycji Projektów do dofinansowania w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY

Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2 Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 29 Kompletnych Propozycji Projektów (lista rankingowa znajduje się poniżej). Komitet Wyboru Projektów we współpracy z Operatorem i Darczyńcami zdecydował o rozszerzeniu listy dofinansowanych projektów na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów, które spełniły wymóg uzyskania 60% punktów w ocenie merytorycznej (zarówno dla Planu rozwoju lokalnego jak i Planu rozwoju instytucjonalnego).

Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii Covid19. Rozszerzenie listy miast, które otrzymają finansowanie pozwoli zwiększyć odziaływanie Programu i zakres miast, które będą mogły sfinansować impuls rozwojowy dla wstąpienia na nową ścieżkę rozwoju.

Operator Programu dokonał następnie formalnego zatwierdzenia listy rankingowej 29 dofinansowanych projektów. Wypełniając postanowienia ww. Regulaminu, wszyscy Wnioskodawcy, których Kompletne Propozycje Projektów podlegały ocenie merytorycznej, otrzymają pisemną informację o zakończeniu oceny i jej wyniku.
Informacja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ponadto każdy ww. Wnioskodawca otrzyma również drogą mailową (na adres podany w formularzu wniosku) 3 zanonimizowane kart oceny merytorycznej, wypełnione przez ekspertów, którzy oceniali dany projektu.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie i wysiłek włożony w przygotowanie Kompletnych Propozycji Projektów. Bez względu na ostateczny wynik naboru, każde z miast Wnioskodawców uczestniczyło w wielomiesięcznym okresie przygotowawczym, co zaowocowało przygotowaniem kompleksowych planów rozwoju. Mamy nadzieję, że te dokumenty będą efektywnym narzędziem dla wszystkich 53 miast uczestniczących w II etapie naboru do wyznaczenia nowych ścieżek rozwoju. 

Serdecznie gratulujemy 29 miastom – Wnioskodawcom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Uprzejmie informujemy, że eksperci Związku Miast Polskich, z którymi dotychczas Państwo współpracowali, nadal będą wspierali merytorycznie miasta we wdrażaniu zaplanowanych działań, w szczególności w okresie przygotowania do podpisania umów na realizacje projektów. 

Lista rankingowa Kompletnych Propozycji Projektów (PDF 55 KB)