Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o wyborze zarysów projektów do II etapu naboru w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY

INFORMACJA O WYBORZE WNIOSKÓW (ZARYSÓW PROJEKTÓW) DO II ETAPU NABORU w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021  

Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1 Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.
Operator Programu dokonał  następnie formalnego zatwierdzenia powyższych list. 
Lista rankingowa 54 zarysów projektów oraz lista rezerwowa13 zarysów projektów jest zamieszczona poniżej.

Wypełniając postanowienia ww. Regulaminu, wszyscy Wnioskodawcy, których zarysy projektów podlegały ocenie merytorycznej otrzymają pisemną informację o zakończeniu oceny i jej wyniku.
Informacja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Ponadto każdy ww. Wnioskodawca otrzyma również drogą mailową (na adres podany w formularzu zarysu projektu) 3 zanonimizowane kart oceny merytorycznej, wypełnione przez ekspertów, którzy oceniali dany projekt.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie i wysiłek włożony w przygotowanie zarysów projektów.

Serdecznie gratulujemy 54 miastom – Wnioskodawcom wybranym do kolejnego etapu, co oznacza okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac Wnioskodawców i przebiegu współpracy z ww. ekspertami. Potrwa ona minimum 6 miesięcy.

Lista rankingowa 54 zarysów projektów (PDF 78 KB)

Lista rankingowa zarysów projektów- ocena merytoryczna (PDF 139 KB)

Lista rezerwowa 13 zarysów projektów (PDF 55 KB)