Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestujemy w rozwój małych ojczyzn na Śląsku - wyniki konkursu "Rozwój lokalny"

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wybrało zwycięskie miasta, które otrzymają wsparcie z Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Znalazło się na niej 29 średnich i małych miast z całej Polski. Z województwa śląskiego wsparcie otrzyma 5 miast - Żywiec, Rydułtowy, Cieszyn, Zabrze, Zawiercie. Wyniki w Zabrzu przedstawił premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Przedstawiciele zwycięskich miast

"Fundusze Norweskie i EOG, Fundusze Europejskie, jak również środki krajowe, o których nie możemy zapominać, to zestaw środków, które mają wspierać zrównoważony rozwój we wszystkich miastach i tworzyć nowe perspektywy rozwoju. Rozwój Polski lokalnej, wydobycie z niej piękna i potencjału rozwojowego to zadania na szczycie listy priorytetów polskiego rządu" - mówi premier Mateusz Morawiecki.

Program "Rozwój lokalny" ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast.

Nie ma jednego szablonu dla wszystkich i mądra polityka rozwoju bierze to pod uwagę. Stworzyliśmy taką politykę. Dajemy małym ojczyznom impuls do działania. Jednym z takich impulsów jest właśnie Program "Rozwój Lokalny". Łącznie na Śląsk na rozwój małych ojczyzn z Programu „Rozwój Lokalny” trafi 17,5 mln euro- powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Wsparcie w programie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza (przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny), ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, spowodowaną pandemią resort funduszy i polityki regionalnej rozszerzył listę rankingową. Znalazło się na niej 29 miast, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 60 proc. punktów zarówno w zakresie oceny Planu Rozwoju Lokalnego, jak i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu "Rozwój lokalny" opiewa na sumę - 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

30 czerwca premier Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrem Waldemarem Budą zainaugurowali ogłaszanie laureatów konkursu w Programie Rozwój lokalny finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Tego dnia poznaliśmy miasta, które otrzymają dofinansowanie w województwach śląskim i łódzkim. Jeszcze w tym tygodniu poznamy laureatów z województw podkarpackiego (1 lipca) oraz wielkopolskiego (2 lipca). Z kolei w przyszłym tygodniu planujemy pogratulować miastom z województw świętokrzyskiego (6 lipca) i podlaskiego (8 lipca). Z kolei pełna lista dofinansowanych miast ukaże się już 9 lipca na stronie www.eog.gov.pl w zakładce poświęconej Programowi "Rozwój lokalny".