Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne wyniki naborów w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w obszarach Energia w ramach naborów:

  • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła,
  • Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW),
  • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka). 

Łącznie we wszystkich trzech naborach dofinansowanie otrzymało 20 projektów. 

Wybrano też do dofinansowania projektu z obszaru Zmiany Klimatu w naborach:

  • Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,
  • Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.

Oba nabory wzbudziły ogromne zainteresowanie Wnioskodawców. Złożono 173 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 169,6 mln euro. Warto podkreślić, że aż 87 wniosków zostało złożonych w partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców. 

  • Zobacz listy rankingowe dla naborów z obszaru Energia
  • Zobacz listy rankingowe dla naborów z obszaru Zmiany Klimatu