Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja w Programie Rozwój Lokalny i wyjątkowy koncert w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii

W terminie 31 maja - 1 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie kluczowego etapu realizacji projektów wspartych przez Fundusze Norweskie i EOG w ramach Programu Rozwój Lokalny. Umowy podpisane z 29 średnimi miastami w okresie listopad 2021 r. – kwiecień 2022 r. umożliwiają im realizację  kompleksowych projektów, mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

W wydarzeniu udział wzięli Ambasador Królestwa Norwegii, Anders H. Eide, przedstawiciele OECD, Związku Miast Polskich oraz Norweskiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionalnych, a także przedstawiciele 29 wyłonionych w konkursie polskich samorządów i ich potencjalnych norweskich partnerów oraz przedstawiciele administracji rządowej państw-darczyńców Funduszy Norweskich i EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

"Jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest promowanie stosunków dwustronnych, a projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem" – podkreśla dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Aulak.

Konferencji towarzyszył koncert muzyki klasycznej, w tym utworów norweskiego kompozytora Edvarda Griega, w wykonaniu Maestro Vadima Brodskiego i zaproszonych przez niego artystów, który odbył się w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, położonej na terenie Parku Łazienek Królewskich.

Wybór miejsca koncert nie był przypadkowy – Muzeum Łazienki Królewskie w II edycji Funduszy Norweskich i EOG było beneficjentem projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego".

Maestro Vadimowi Brodskiemu towarzyszyli znakomici artyści: ukraińska sopranistka Natalia Gaman-Orlova, pianista Bartłomiej Wezner oraz flecistka Margherita Brodski i saksofonista Julian Brodski.

Koncert będzie retransmitowany na antenie Programu 1 Polskiego Radia 5 czerwca 2022 r., o 17.00.

Po co Rozwój Lokalny?

W Polsce występują obszary, które w większym stopniu dostosowały się do globalnych trendów rozwojowych oraz takie, które ulegają coraz większej marginalizacji, zwiększając swój dystans do szybko rozwijających się ośrodków (dotyczy to głównie mniejszych i średnich miast). Program Rozwój Lokalny ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez polepszenie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), rozwój gospodarczy i społeczny oraz podniesienie efektywności lokalnej administracji publicznej i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Jest to szansa na zapewnienie miastom kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia, pozwalającego w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.  

Zakres tematyczny projektów

Projekty zawierają  wieloaspektowe i komplementarne działania z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój miasta. Jako minimum projekty odnoszą się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego, a także fakultatywnie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju, kulturowego czy inteligentnego zarządzania.

Finansowanie projektów

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu Rozwój Lokalny opiewa na sumę – 117,6 milionów euro, z czego 15 procent, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.  

Wybór miast do wsparcia

255 miast średnich uczestniczyło w otwartym naborze. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, do kolejnego etapu trafiły 54 miasta. Pierwotnie do dofinansowania miało zostać wybranych 15 projektów, jednak Komitet ds. Wyboru Projektów – we współpracy z Operatorem i państwami-darczyńcami – zdecydował o rozszerzeniu listy na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów, które spełniły wymóg uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej. Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii COVID-19. Rozszerzenie listy rankingowej pozwoliło zwiększyć odziaływanie Programu poprzez istotne zwiększenie zakresu miast, które zrealizują nowe ścieżki rozwoju.

Ostatecznie umowy na dotacje podpisało 29 miast.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Galeria zdjęć

 • Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

  Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

 • Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

  Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

 • Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

  Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

 • Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

  Fot. Karolina Siemion/koncert muzyki klasycznej w Starej Oranżerii

 • Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny

 • Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny

 • Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Konferencja w ramach Programu Rozwój Lokalny