Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza wyniki oceny koncepcji projektowych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym

I etap naboru zakończony

Po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu ds. oceny koncepcji projektowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - podjęło decyzję o dopuszczeniu do II etapu naboru 16 projektów i wyborze jednego projektu rezerwowego, zgodnie z listą rankingową.

Do naboru na działanie pilotażowe „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” zgłoszono niemal 50 koncepcji projektowych na łączną kwotę wynoszącą ponad 126 mln zł (28,8 mln euro), podczas gdy kwota środków przeznaczonych na ten nabór to 13,1 mln zł (3 mln euro).

II etap naboru

Do kolejnego etapu naboru mogły przejść koncepcje projektowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekraczała równowartości 10 milionów euro.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowane pod koniec marca br.

Termin rozpoczęcia naboru zaplanowano na kwiecień br.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych Operatora Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (Minsterstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).