Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wyniki konkursu w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu dofinansowanie otrzymało 29 projektów, co wyczerpuje w całości alokację w tym obszarze. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w obszarze Środowisko w ramach naborów:

  • Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów),
  • Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami,
  • Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.

We wszystkich trzech konkursach złożono w sumie 72 wnioski na łączną kwotę dotacji ok. 110 mln zł (25 mln euro). Znaczna część projektów przewiduje współpracę z partnerami z Państw-Darczyńców.

W wyniku przeprowadzonej oceny, w obszarze Środowisko dofinansowanie otrzymało 29 projektów, w tym:

  • 14 projektów w ramach Funduszu Małych Grantów,
  • 10 projektów w ramach ekosystemów,
  • 5 projektów w konkursie Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Zobacz listy rankingowe dla trzech naborów
Listy obejmują także projekty rezerwowe.