Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wnioskodawców na szkolenie online 14 grudnia 2021 roku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działające jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 - 2021, zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie związane z III naborem do działania 2. Poprawa dostępu do kultury i sztuki. 

Szkolenie odbędzie się on-line, 14 grudnia 2021 roku.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 8 grudnia 2021 roku.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są przedstawiciele: publicznych instytucji kultury, archiwów państwowych, szkół i uczelni artystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych aktywnych na polu kultury, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.