Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór koncepcji projektowych w ramach konkursu na "Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu" ogłoszony!

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Celem głównym naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

Termin i sposób składania koncepcji projektowych /wniosków o dofinansowanie

  • Termin ogłoszenia naboru koncepcji projektowych – 12.10.2020 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 09.11.2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 08.01.2021 r. godz. 15:00.
  • Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – marzec 2021 r.

Szczegółowa informacja o terminie składania wniosków o dofinansowanie zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska