Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory w Programie "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłoszone

Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 2014-2021) - Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nabory w ośmiu konkursach.

  1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej - łączna kwota dofinansowania: 40 000 000 euro, tj. 172 636 000 zł
  2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - łączna kwota dofinansowania: 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł
  3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach - łączna kwota dofinansowania: 23 029 413 euro, tj. 99 392 643,57 zł
  4. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków - łączna kwota dofinansowania: 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł
  5. Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) - łączna kwota dofinansowania: 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł
  6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi - łączna kwota dofinansowania: 3,583,576 euro, tj. 15 466 355,65 zł
  7. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami - łączna kwota dofinansowania: 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł
  8. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła - łączna kwota dofinansowania: 37 988 705 euro, tj. 163 955 451,90 zł 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach można znaleźć po kliknięciu w tytuły poszczególnych naborów oraz na stronie NFOŚiGW