Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłoszenie naboru koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 mln euro, tj. 13 136 400 zł.

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu zamkniętym.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.

Dofinansowanie

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 euro tj. 1 313 640 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000 euro tj. 4 378 800 zł.

Dla kogo

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się podmioty wskazane w Art. 7.2.1 Regulacji:

  • prywatne lub publiczne;
  • komercyjne lub niekomercyjne;
  • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Termin i sposób składania koncepcji projektowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 22.07.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 22.09.2020 r. godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu.