Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Tarnów otrzymał wsparcie z Programu Rozwój Lokalny

28 kwietnia 2022 r. Minister Grzegorz Puda podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie”. 15 mln zł z Programu Rozwój Lokalny pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ciągu 2 lat miasto zrealizuje kompleksowy program rozwoju, który odblokuje i wzmocni lokalny potencjał Tarnowa oraz włączy i zaangażuje mieszkańców w procesy rozwojowe.

Środki z dotacji pochodzące miasto wykorzysta między innymi na:

  • adaptację budynku na Tarnowskie Centrum Dialogu,
  • adaptację przestrzeni na Pasaż Odkryć (przestrzeń edukacyjna),
  • nasadzenia dużej zieleni.

Korzyści z umowy dofinansowującej rozwój to przede wszystkim: podniesienie atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania – działania zmierzające do zwiększenia różnorodności oferty edukacji wyższej oraz nowoczesnych form przekazu wiedzy; atrakcyjna przestrzeń publiczna, szeroka paleta usług publicznych – zachęta do odwiedzania, ale także do zamieszkania w mieście; zwiększenie stopnia przedsiębiorczości samych mieszkańców Tarnowa, szczególnie osób młodych; wytworzenie silnego „poczucia lokalności” przy wyborach konsumenckich mieszkańców miasta – projekt stawia sobie na celu stworzenie mechanizmów promocji oferty lokalnych firm wśród mieszkańców oraz opracowanie mechanizmów współpracy lokalnych firm.

Kompleksowy program rozwoju jest fundamentem pod przyszłe działania oparte na wewnętrznych potencjałach miasta.

Inwestycje będą realizowane w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Stowarzyszeniem „Made in Tarnów”, Fundacją „Edumocni”, Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie, Stowarzyszeniem Restauracji w Tarnowie, Fundacją „Auxilium”, Polskim Forum Klimatycznym.