Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki kolejnych konkursów energetycznych Programu Środowisko Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało listy rankingowe dla kolejnych dwóch naborów w obszarze Energia w Programie Środowisko Energia i Zmiany Klimatu.

Zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa:

  • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych,
  • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej.

Nabór Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych cieszył się ogromnym  zainteresowaniem. Złożono w nim 214 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości ponad 870 mln zł (ok. 202 mln euro) – dostępna alokacja (86,31 mln zł tj. 20 mln euro) została przekroczona ponad dziesięciokrotnie.

Dostępne środki pozwoliły na umieszczenie na liście podstawowej 23 projektów, w których łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 85,5 mln zł (czyli ponad 19,8 mln euro), a 141 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wśród 23 projektów umieszczonych na liście podstawowej dziewięć złożono w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

W naborze Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej złożono 49 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 598 mln zł (ponad 138,6 mln euro). Także w tym konkursie kwota aplikacji przekraczała dostępną alokację (początkowo wynosiła ona ok. 172,6 mln zł tj. 40 mln euro).

Ostatecznie, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 37 projektów. Spośród nich 11 znalazło się na liście podstawowej, a pozostałe na liście rezerwowej. Dostępne środki nie były wystarczające na pełne dofinansowanie czterech projektów na liście podstawowej, które uzyskały tę samą liczbę punktów (88). Punkty otrzymane w kryteriach najbardziej wpisujących się w cele naboru nie pozwalały na uszeregowanie ww. projektów. W tej sytuacji Komitet rekomendował a Operator zatwierdził proporcjonalne obniżenie dofinansowania w powyższych wnioskach. W rezultacie projekty znajdujące się na liście podstawowej w całości wyczerpują dostępne środki (w 11 wnioskach zatwierdzone dofinansowanie wynosi łącznie ok. 181,7 mln zł czyli 42,1 mln euro).

Więcej informacji o wynikach naborów oraz decyzje zatwierdzające dofinansowanie dla projektów termomodernizacyjnych oraz kogeneracyjnych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.