Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Z pomocą Funduszy Norweskich i pieniędzy krajowych wspieramy małe ojczyzny

Opoczno i Tomaszów Mazowiecki to kolejne miasta, które otrzymają po 3,5 mln zł z programu „Rozwój lokalny”. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podpisał umowy o dofinansowanie, które pomogą tym miejscowościom wkroczyć na szybszą ścieżkę rozwoju.

Program „Rozwój lokalny” kompleksowo wspiera małe i średnie miasta. Ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców.

"Wsparcie z programu trafi łącznie do 29 polskich miast. Liczę, że zgłaszane projekty wpłyną na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców. Przykład Opoczna i Tomaszowa pokazuje, że stawiają oni na wzmocnienie przedsiębiorczości oraz ekologii" – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Opoczno 2.0 - nowe otwarcie

Bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców.

Miasto planuje m.in. uruchomienie Miejskiego Laboratorium Cyrkularnej Ekonomii OPO LAB, realizację cyklu spotkań „OPO GREENCO” w ramach forum branżowo-eksperckiego, opracowanie mapy dostępności miasta.

Efektem realizacji całego projektu będzie rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza ludzi młodych, poprawę jakości środowiska naturalnego oraz pobudzenie aktywności społecznej w duchu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Opoczna.

Tomaszów Mazowiecki - Arena Pozytywnej Energii

Miasto planuje opracowanie i realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do zagrożeń klimatycznych wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła.

W ramach Centrum Dialogu Społecznego powstaną zintegrowane plany wspierające rozwój kapitału społecznego, program wsparcia seniorów.

Miasto zaplanowało również szereg działań dot. podniesienia standardów zarządzania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach podległych; tworzenia warunków dla współzarządzania, dzielenia się wiedzą oraz rozwijania partnerstw międzysektorowych i współpracy sieciowej.

Fundusze norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny" opiewa na sumę - 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.