Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie dla osób fizycznych

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio wnioskować o wsparcie w żadnym z konkursów, organizowanym przez Operatorów Programów dla beneficjentów.

Zgodnie z definicją z Regulacji ws. wdrażania Funduszy norweskich i EOG, "beneficjent to podmiot prawa, na którym spoczywa odpowiedzialność za zainicjowanie, przygotowanie i wdrożenie projektu".

Osoby fizyczne nie mogą więc być beneficjentami w ww. rozumieniu tego pojęcia, ale mogą być tzw. beneficjentami końcowymi. Beneficjenci końcowi sami nie składają wniosków o dofinansowanie projektów, ale korzystają bezpośrednio z wdrażanej pomocy i środków finansowych, na przykład poprzez udział w szkoleniach, kursach, pracach badawczych, wymianach studenckich, wydarzeniach artystycznych itd.