Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Programie

Program Kultura, o całkowitym budżecie ponad 88 mln euro (z których 75 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a przeszło 13 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu, we współpracy z partnerami z państw-darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN) i Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA).

Program jest kontynuacją programów z obszaru wsparcia kultury wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.  

Cel Programu

Program będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Program powinien uwzględniać działania i inicjatywy w sztuce i kulturze, które promują włączenie mniejszości etnicznych i narodowych.

Ponadto, Program przewiduje wsparcie dziedzictwa żydowskiego w Polsce – realizowany jest projekt predefiniowany w tym obszarze z muzeum POLIN.

Beneficjenci

O wsparcie w ramach uruchamianego Programu będą mogły się ubiegać m.in. publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne, organizacji pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy kościoły i związki wyznaniowe.

Planowane działania

Planuje się ogłoszenie konkursu na projekty „twarde” służące wsparciu infrastruktury kultury oraz 3 konkursów na projekty miękkie poświęcone promocji różnorodności kulturowej, wdrażane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu.

Dofinansowanie projektów może sięgać do 85% ich wartości.

 

Strona Programu