Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przedsiębiorczość i innowacje

Nazwa Programu

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Cel Programu

Wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług

Obszary wsparcia

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii
 • Innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych
 • Wsparcie technologii w zakresie poprawy jakości życia
 • Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety (schemat małych grantów)

Budżet Programu

100 mln euro, w tym:

 • 85 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 15 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

Norweskie Innowacje (Innovation Norway / Innovasjon Norge)

*Jedynym Państwem-Darczyńcą Funduszy norweskich, finansujących ten Program, jest Norwegia.

Uprawnieni beneficjenci

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

 • od 200 tys. do 1 mln euro w ramach naborów w obszarze innowacji przyjaznych środowisku
 • od 200 tys. do 2 mln euro w ramach naboru dotyczącego niebieskich technologii i technologii w zakresie poprawy jakości życia
 • od 12 tys. do 200 tys. euro w ramach małych grantów dla kobiet-przedsiębiorców

Poziom dofinansowania

od 20 do 100%

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju udzielonej pomocy publicznej.

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Norwegii

Nie jest wymagane, ale jest dodatkowo punktowane w ramach naboru.

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Jeden nabór w ramach czterech Schematów grantowych

Tematyka naborów

1.  Technologie przyjazne środowisku

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku, poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Powyższe mają na celu rozwinąć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynić się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń czy wydajnej gospodarki materiałowej.

2.  Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Powyższe mają na celu rozwinąć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

3.  Technologie poprawiające jakość życia

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie. Powyższe mają na celu poprawić jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, a w szczególności odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

4.  Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, lub też technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego Schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczych niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.)

Szczegółowe informacje o naborach w Programie

II.  Projekty predefiniowane

Nie dotyczy

Więcej informacji

Wydarzenia

1.  Podpisanie umowy w sprawie Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (12 września 2019 r.):

2.  Konferencja inaugurująca Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” (30 października 2019 r.):

Dobre praktyki