Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Współpraca dwustronna z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem

Stan wdrażania

Fundusz uruchomiony.

Cel Funduszu

Wzmacnianie współpracy i pogłębianie wzajemnej wiedzy oraz zrozumienia między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami

Kwota dofinansowania Funduszu

16 186 000 €

Współfinansowanie Funduszu

nie dotyczy

Źródło finansowania Funduszu

Fundusze norweski i EOG

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej* – Krajowy Punkt Kontaktowy

Kwestie szczególne

Część środków Funduszu udostępniona została Operatorom Programów na podstawie Memorandum of Understanding. Dodatkowe środki mogą zostać przekazane w zarządzanie Operatorom decyzją Wspólnego Komitetu ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej. Pozostałą częścią środków zarządza Krajowy Punkt Kontaktowy. Inicjatywy finansowane ze środków Funduszu stanowić mają platformę dla ściślejszych stosunków m.in. politycznych, kulturowych, gospodarczych czy akademickich z Państwami-Darczyńcami.

 

  * Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.