Close
beak
Strona główna >> Nabory wniosków >> Harmonogram naborów wniosków
21-04-2015


Harmonogram naborów wniosków

Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów w ramach drugiej edycji funduszy norweskich i EOG.

Nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Program

Harmonogram naboru wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 2016 rok

PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-pidemiologicznych"

I - IV 2016 - IV nabór w ramach FWD

PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

I - IV 2016 - III nabór w ramach FWD

PL08 "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego"

nie został jeszcze ogłoszony

PL09 "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej"

nie został jeszcze ogłoszony

Program

Harmonogram naboru wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 2015 rok

PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" 

3 III - 30 VI 2015

PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych"

16 III - 30 VI 2015 - III nabór w ramach FWD

PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

16 III - 30 VI 2015 - II nabór w ramach FWD

Nabory wniosków w ramach projektów (Uwaga! Wszystkie nabory wniosków zostały zakończone)

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok

Fundusz Stypendialny*

2 II - 2 IV 2015

 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2014 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

 

3 II  - 7 IV 2014

 7 VII -
15 IX 2014

 

Fundusz dla organizacji pozarządowych* 

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 1 IX 2013. W dalszej części roku przewiduje się cykliczne nabory wniosków

Fundusz Stypendialny*

4 XII 2013 - 3 II 2014 - Wizyty Przygotowawcze

 

 

 

3 II - 2 IV 2014 - Mobilność

 

 

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

 

31 III - 2 VI 2014

 

 

Współpraca  w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 

30 IX 2013 - 17 I 2014

 

 15 VII -
15 IX 2014

 

Innowacje w zakresie zielonych technologii

 

28 II- 28 V 2014

 

 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

 

30.04 - 28.11.2014

II nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

 
 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2013 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów

 

29 III - 17 VI 2013

 

 

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

18 III - 20 V 2013

 

 

 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

 

10 VI  - 12 VIII 2013

 

Fundusz dla organizacji pozarządowych*

 

 

nabory rozpoczęły się 1 IX 2013 r.

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego

 

25 I - 19 IV 2013

 

 

 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

 

15 III - 28 VI 2013

 

 

28 VI - 30 XI 2013

I nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustrojnej

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

 

 

4 VI -  30 IX 2013

 

 

Promowanie kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 

15 IV - 16 VIII 2013

 

 

Fundusz Stypendialny*

10 I - 11 III 2013 - Wizyty Przygotowawcze

8 IV -7 VI 2013 -Rozwój Polskich Uczelni

8 IV -7 VI 2013- Współpraca Instytucji Edukacyjnych

 

 4 XII 2013 - 3 II 2014 - Wizyty Przygotowawcze 

1 III - 30 IV 2013 - Mobilność

 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

1 XII 2012 - 31 I 2013 - nabór dla kobiet-naukowców

 


13 IX - 15 XI 2013 -

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

 

28 VI - 16 IX 2013 - Fundusz Małych Grantów

 

 

Współpraca  w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

 

 

30 IX 2013 -17 I 2014

 

 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2012 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Promowanie kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 

15 VI - 15 X 2012

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

 

 

29 IX - 30 XI 2012 - nabór główny

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

20 X 2011 - 22 IV 2012

 

 

 

*Nabory w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Stypendialnego będą odbywać się cyklicznie od 2013 do 2015 roku.

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Norwegii w Polsce
Fundusze norweskie i EOG 2004-2009
Fundusze Europejskie 2007-2013
Stosunki dwustronne z Państwami-darczyńcami
Zasady zgłaszania nieprawidłowości