Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Dane teleadresowe Operatorów programów

Informacje o poszczególnych programach (obszarach tematycznych) udzielają Operatorzy tych programów.

Dane kontaktowe podane są poniżej.

 

Punkt Informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Pomocowych 

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

tel. 22 273 73 90, 22 273 78 33; 22 273 78 44

Kontakt ws. Programu Rozwój Lokalny: 22 273 77 91, 22 273 78 36

e-mail: eog@miir.gov.pl

Sekretariat Departamentu:

tel.: 22 273 78 00

faks: 22 273 89 13

 

Dane kontaktowe do Operatorów

 

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Koordynacji Wdrażania Programów

tel. +48 22 432 80 80 +48 22 432 71 25

e-mail info@parp.gov.pl

Badania

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

tel. +48 12 341 90 03

e-mail biuro@ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Współpracy Międzynarodowej 

tel. +48 22 39 07 401

e-mail norwaygrants@ncbr.gov.pl

Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  • Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych
  • Zespół Programu Edukacja

tel. +48 22 46 31 650

e-mail edukacja.eog@frse.org.pl 

Środowisko, energia i zmiany klimatu  

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

tel. +48 22 369 28 23

e-mail mfeog@mos.gov.pl

Kultura 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

tel. +48 22 69 25 410

e-mail dfe@mkidn.gov.pl

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia Departament

Oceny Inwestycji

tel. +48 882 354 588

e-mail dep-doci@mz.gov.pl

Sprawiedliwość

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

tel. +48 22 23 90 265

e-mail nmf@ms.gov.pl

Sprawy wewnętrzne 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 601 42 48

e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Rozwój lokalny 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Pomocowych

tel. +48 22 273 77 91, +48 22 273 78 36

e-mail rozwojlokalny@miir.gov.pl 

Dialog społeczny i godna praca

Royal Norwegian Embassy Commercial Section I

Innovation Norway

Warta Tower

Chmielna 85/87 

00-805 Warszawa

Społeczeństwo obywatelskie - fundusz krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego

ul.Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa

tel.: +48 22 536 02 00

fax: +48 22 536 02 20

e-mail batory@batory.org.pl