Close
beak
Aktualności
09-04-2014

Wyniki naboru w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Dofinansowanie w ramach Programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" otrzyma lącznie 50 projektów wyłonionych przez Komitet ds. Wyboru Projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z funduszy norweskich i EOG wynosi ponad 60 mln zł.


więcej »o Wyniki naboru w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
04-04-2014

Podsumowanie naboru wniosków na rok akademicki 2014/15 w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Studentka

Zakończony został kolejny nabór wniosków na projekty dotyczące działania „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”, współfinansowany w ramach Mechanizmu finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Od 3 lutego do 2 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem elektronicznej platformy złożono 31 wniosków na kwotę 4 291 178 euro.


więcej »o Podsumowanie naboru wniosków na rok akademicki 2014/15 w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

01-04-2014

Nabór do Programu "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" rozpoczęty

Minister Zdrowia jako Operator Programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, w dniu 31 marca br. ogłosił ograniczony nabór wniosków. Nabór skierowany jest do grupy 156 powiatów.


więcej »o Nabór do Programu "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" rozpoczęty
21-03-2014

Wyniki konkursu w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów w programie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.


więcej »o Wyniki konkursu w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
12-03-2014

Co nowego w funduszach norweskich i EOG? Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak
Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) dla funduszy norweskich i EOG, przedstawiono stan realizacji działań finansowanych z tych środków. Członkowie komitetu zaopiniowali też „Raport Strategiczny z wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w Polsce w roku 2013”. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak.
więcej »o Co nowego w funduszach norweskich i EOG? Posiedzenie Komitetu Monitorującego

03-03-2014

"Be part of it!" - kampania promująca nawiązywanie partnerstw

Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia zrealizował kampanię promującą nawiązywanie polsko-norweskiej współpracy partnerskiej w obszarze zdrowia.


więcej »o "Be part of it!" - kampania promująca nawiązywanie partnerstw

Obszary wsparcia

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Program regionalny EOG

 

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Norwegii w Polsce
Fundusze norweskie i EOG 2004-2009
Fundusze Europejskie 2007-2013
Stosunki dwustronne z Państwami-darczyńcami
Zasady zgłaszania nieprawidłowości