Close
beak
Strona główna >> Aktualności
11-06-2013


Trwa nabór wniosków na konserwację i rewitalizację zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Kwota dostępnych środków:  310 350 613 zł.

Nabór potrwa do 16 września 2013 r.

Dofinansowaniu w ramach konkursu mogą podlegać projekty obejmujące:

 • rewitalizacje, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem;
 • budowę, rozbudowę, remonty i przebudowę instytucji kultury;
 • konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury.

O dofinansowanie mogą ubiegać się nastepujące podmioty:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • publiczne uczelnie wyższe;
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Norwegii w Polsce
Fundusze norweskie i EOG 2004-2009
Fundusze Europejskie 2007-2013
Stosunki dwustronne z Państwami-darczyńcami
Zasady zgłaszania nieprawidłowości