Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

III edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 w Polsce

W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy (Memoranda of Understanding), pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Po podpisaniu MoU prowadzone są (głównie przez operatorów programów) prace prowadzące do określenia szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach danego programu, oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.

W związku z powyższym szacujemy, że pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku.

Budżet dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą - podobnie jak w poprzednich edycjach -  obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny - godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

ProgramAlokacjaOperator
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 85 mln euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Badania 110 mln euro Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Edukacja 20 mln euro Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140 mln euro Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kultura  75 mln euro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 mln euro Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 mln euro Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej
Sprawy wewnętrzne  20 mln euro  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53 mln euro   zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Dialog społeczny – godna praca 6,12 mln euro Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 Dodatkowo będzie wdrażana Pomoc Techniczna.                              

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Termin zakończenia wdrażania III edycji

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na temat Funduszy norweskich i EOG (w języku angielskim) 

Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja oryginalna  w języku angielskim

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (DOC 154 KB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (PDF 129 KB) - tłumaczenie na język polski

Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (PDF 414 KB) - wersja w języku polskim


WYTYCZNE WS. STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH

Bilateral Guideline (PDF 777 KB) - wersja oryginalna (ang)
Wytyczne ws. stosunków dwustronnych  (PDF 1 MB) - tłumaczenie na język polski
Expression of interest (DOCX 22 KB) (Zgłoszenie zapotrzebowania) - wzór w jęz. angielskim
Reguest for advance payment (DOCX 23 KB) - wzór w jęz. angielskim
Partnership Agreement Template (DOCX 89 KB) - wzór w jęz. angielskim

 

WYTYCZNE FINANSOWE

Financial Guideline (PDF 750 KB)  Guidance on how to  carry out  financial management and reporting under the EEA and Norwegian Financial Mechanisms for 2014-2021 - wersja oryginalna w języku angielskim

Wytyczne finansowe (PDF 801 KB). Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polskiCommunication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021 (PDF 6 MB) - wersja oryginalna w języku angielskim

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (DOC 156 KB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Noweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (PDF 136 KB) - tłumaczenie na język polski

Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (PDF 416 KB) - wersja w języku polskim

WYTYCZNE WS. STOSUNÓW DWUSTRONNYCH - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"

WYTYCZNE FINANSOWE - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"