Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

III edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 w Polsce

W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy (Memoranda of Understanding), pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Po podpisaniu MoU prowadzone są (głównie przez operatorów programów) prace prowadzące do określenia szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach danego programu, oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 odbędą się w 2019 r.

Budżet dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą - podobnie jak w poprzednich edycjach -  obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny - godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

ProgramAlokacjaOperator
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 85 mln euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Badania 110 mln euro Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Edukacja 20 mln euro Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140 mln euro Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kultura  75 mln euro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 mln euro Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 mln euro Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej
Sprawy wewnętrzne  20 mln euro  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53 mln euro   zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Dialog społeczny – godna praca 6,12 mln euro Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 Dodatkowo będzie wdrażana Pomoc Techniczna.                              

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Termin zakończenia wdrażania III edycji

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na temat Funduszy norweskich i EOG (w języku angielskim) 

Dokumenty

Uwaga: w przypadku dokumentów przetłumaczonych na jęz. polski, wiążącymi wersjami są wersje angielskie.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja oryginalna  w języku angielskim

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (DOC 154 KB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (PDF 129 KB) - tłumaczenie na język polski

Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (PDF 411 KB) - wersja w języku polskim z 7 lutego 2019 r.

WYTYCZNE WS. STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH

Bilateral Guideline (PDF 777 KB) - wersja oryginalna (ang)
Wytyczne ws. stosunków dwustronnych  (PDF 1 MB) - tłumaczenie na język polski
Expression of interest (DOCX 22 KB) (Zgłoszenie zapotrzebowania) - wzór w jęz. angielskim
Reguest for advance payment (DOCX 23 KB) - wzór w jęz. angielskim
Partnership Agreement Template (DOCX 89 KB) - wzór w jęz. angielskim
Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (PDF 169 KB)
Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (DOC 384 KB)

WYTYCZNE WS. KOSZTÓW ZARZĄDZANIA DLA OPERATORÓW PROGRAMÓW

Wytyczne ws. kosztów zarządzania dla Operatorów Programów (DOC 271 KB)

Zał. nr 1. Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy (DOC 181 KB)

Zał. nr 2. Opis dokumentu księgowego (XLS 39 KB)

WYTYCZNE FINANSOWE

wersja z września 2018 r.

Financial Guideline  (PDF 975 KB) Guidance on how to  carry out  financial management and reporting under the EEA and Norwegian Financial Mechanisms for 2014-2021 - wersja oryginalna w PDF w języku angielskim WERSJA Z WRZEŚNIA 2018 R.

Financial Guideline  (DOCX 496 KB) Guidance on how to  carry out  financial management and reporting under the EEA and Norwegian Financial Mechanisms for 2014-2021 - wersja oryginalna w Word w języku angielskim WERSJA Z WRZEŚNIA 2018 R.

Wytyczne finansowe (DOCX 591 KB) Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski WERSJA Z WRZEŚNIA 2018 R. 

wersja z listopada 2017 r.

Financial Guideline (PDF 750 KB)  Guidance on how to  carry out  financial management and reporting under the EEA and Norwegian Financial Mechanisms for 2014-2021 - wersja oryginalna w języku angielskim WERSJA Z LISTOPADA 2017 R.

Wytyczne finansowe (PDF 801 KB). Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski WERSJA Z LISTOPADA 2017 R.


Wzór Finansowego Raportu Okresowego (FRO) dla Programów  (XLS 462 KB) - dokument w języku angielskim

Instrukcja wypełniania Finansowego Raportu Okresowego (FRO)  (PDF 208 KB) - dokument w języku angielskim

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI

Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021 (PDF 6 MB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014–2021 (PDF 6 MB) - tłumaczenie na język polski


POZOSTAŁE WYTYCZNE

Główne wskaźniki na lata 2014-2021. Wytyczne dotyczące programów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (DOCX 401 KB) wersja uaktualniona, ujednolicona, z lipca 2018 r. - tłumaczenie na język polski

Główne wskaźniki na lata 2014-2021. Wytyczne dotyczące programów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (DOCX 414 KB) wersja uaktualniona, w trybie "rejestruj zmiany", z lipca 2018 r.- tłumaczenie na język polski

Core Indicator Guidance w wersji anglojęzycznej, ujednoliconej jest dostępny na stronie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli: https://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Toolbox-2014-2021/EEA-and-Norway-Grants-Core-Indicator-Guidance

Wytyczne dotyczące wyników. Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników (PDF 710 KB) - tłumaczenie na język polski. WERSJA AKTUALNA Z 2019 R.

Wytyczne dotyczące wyników. Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników  (PDF 719 KB) - tłumaczenie na język polski. Wersja z 2017 r.

Results Guideline. Rules and Guidance on How to Design, Monitor and Evaluate Programmes, Manage Risks and Report on Results (PDF 981 KB) Adopted by the Financial Mechanism Committee on 7 February 2017. Updated January 2019 - aktualna wersja w języku angielskim

Wytyczne dotyczące programów edukacyjnych.Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” (PDF 250 KB) - tłumaczenie na język polski

Wytyczne dotyczące programów badawczych.Zasady opracowywania i wdrażania programów w obszarze programowym „Badania”  (PDF 255 KB) - tłumaczenie na język polski

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (DOC 156 KB) - wersja oryginalna w języku angielskim

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Noweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (PDF 136 KB) - tłumaczenie na język polski

Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (PDF 411 KB) - wersja w języku polskim z 7 lutego 2019 r.

WYTYCZNE WS. STOSUNÓW DWUSTRONNYCH - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"

WYTYCZNE FINANSOWE - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"

POZOSTAŁE WYTYCZNE - ZOBACZ "DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021"