Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

III edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 w Polsce

W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy (Memoranda of Understanding), pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Po podpisaniu MoU prowadzone są (głównie przez operatorów programów) prace prowadzące do określenia szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach danego programu, oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.

W związku z powyższym szacujemy, że pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku.

Budżet dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą - podobnie jak w poprzednich edycjach -  obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny - godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

Program
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje
Rozwój lokalny
Badania
Edukacja
Środowisko, energia i zmiany klimatu
Kultura
Zdrowie
Sprawiedliwość
Sprawy wewnętrzne
Społeczeństwo obywatelskie
Dialog społeczny – godna praca
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Pomoc Techniczna

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Termin zakończenia wdrażania III edycji

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na temat Funduszy norweskich i EOG (w języku angielskim) 

Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja w języku angielskim 

Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (PDF 414 KB) - wersja w języku polskim

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014-2021

Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (PDF 3 MB) - wersja w języku angielskim

Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021  (PDF 416 KB) - wersja w języku polskim