Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady zgłaszania nieprawidłowości

Polityka dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji została opracowana w celu wyraźnego zasygnalizowania stanowiska państw-darczyńców w kwestii dobrego zarządzania. Polityka dobrego zarządzania ma na celu zagwarantowanie wdrażania Mechanizmów Finansowych w oparciu o zasady przejrzystości, jawności oraz odpowiedzialności. Celem tej polityki jest poinformowanie obywateli oraz umożliwienie im wnoszenia skarg i zgłaszania przypadków nieprawidłowości w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych poniżej.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości jest zawarta w dokumencie: Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji  (PDF 96 KB) 

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:

Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Rozwoju

Adres pocztowy:
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Departament Programów Pomocowych

Sekretariat Departamentu:
tel.: 022 273 78 00
fax: 022 273 89 13
e-mail: eog@mir.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office)

- sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym

Adres pocztowy:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-161000 Brussels
e-mail: alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych: Ms. Stine Andresen
e-mail: sa@efta.int
tel: +32 495 530 098 

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General (Riksrevisjonen)) 

- instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Norweski Mechanizm Finansowy 

Adres pocztowy:
Norwegian Office of the Auditor General 
P.O. Box 8130 Dep 
0032 OSLO, Norway 
tel: +47 22 24 10 00 
e-mail: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors - EBoA)

- instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Mechanizmy Finansowe) 

Adres pocztowy:
EFTA Board of Auditors - EBoA Rikisendurskodun
Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland