Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dodatkowy nabór w ramach współpracy dwustronnej w obszarze zdrowia

Minister Zdrowia jako Operator Programu "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD).

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz organizacjami międzynarodowymi.

Nabór przeznaczony jest dla wszystkich polskich podmiotów publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych  będących osobami prawnymi i działających w interesie publicznym oraz innych podmiotów działające w sektorze ochrony zdrowia, w tym podmiotów prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie.

Celem projektów powinno być tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym programu.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się do 30.06.2017 r

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Operatora