Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego"

Dostępne środki mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze kultury.

O dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

  • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
  • uczelnie publiczne;
  • archiwa państwowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.;
  • kościoły i związki wyznaniowe.  

W celu odbycia Wizyty Studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.  

Nabór projektów odbywa się w okresie od 11 września 2017 r. do czasu wyczerpania puli środków, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., do godz. 16.00 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Operatora