Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Regulacje w sprawie wdrażania trzeciej edycji Funduszy norweskich i EOG oraz zestawienie obszarów priorytetowych

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (BMF) opublikowało ostateczną wersję Regulacji w sprawie wdrażania kolejnej edycji Funduszy norweskich i EOG, przypadającej na lata 2014-2021 oraz zestawienie obszarów priorytetowych w ramach tej edycji (tzw. "Blue Book").

Prace nad ustaleniem finalnych 5 sektorów priorytetowych, obejmujących 23 obszary programowe, które będą mogły otrzymać dofinasowanie, zostały zakończone po okresie konsultacji społecznych.

Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w Europie, a także przyczyniają się do wzmocnienia stosunków dwustronnych z 15 państwami członkowskimi UE w Europie Południowej, Środkowej i Północnej. Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG - alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro.

Z pełną treścią dokumentów można zapoznać się na stronie BMF: Blue Book i Regulacje