Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program uruchomiony.

Cel programu

Wzmocniony kapitał ludzki i baza wiedzy

Kwota dofinansowania programu

20 000 000 €

Współfinansowanie programu

3 529 412 €

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerzy programu z Państw-Darczyńców

  • Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej  na rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU)
  • Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA)
  • Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Obszar programowy

Edukacja, Stypendia, Praktyki i przedsiębiorczość młodzieży

Kwestie szczególne

Program obejmuje m.in. mobilność w szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą (np. dla studentów z niepełnosprawnościami lub z innych kręgów kulturowych).

Multimedia

Zachęcamy do obejrzenia animacji na temat programu