Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie 

Program Edukacja, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

Program jest kontynuacją Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), wdrażanego przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

O wsparcie w ramach uruchamianego Programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

Obszary wsparcia

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

  • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
  • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
  • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
  • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem kształcenia zawodowego i ustawicznego)poprzez współpracę instytucjonalną.

Skala dofinansowania różni się w poszczególnych komponentach, zamykając się w przedziale ok. 2-30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Rodzaje aktywności, na które można uzyskać wsparcie to, w szczególności, wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne jest również na działania bilateralne (w tym wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów). Aby ułatwić polskim instytucjom nawiązywanie partnerstw, przewiduje się organizację seminarium kontaktowego.

Planowane działania

Operator planuje trzy nabory na projekty w ramach każdego z czterech ww. komponentów. 

Multimedia

Zachęcamy do obejrzenia animacji na temat programu

 

Strona programu