Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program uruchomiony.

Cel programu

Wzmocniona spójność społeczno-gospodarcza

Kwota dofinansowania programu

100 000 000 euro

Współfinansowanie programu

17 647 058 euro

Źródło finansowania programu

Fundusze norweskie i EOG, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Partner programu z Państw-Darczyńców

Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Międzynarodowa organizacja partnerska

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Obszary programowe

  • Rozwój lokalny i zmniejszanie ubóstwa
  • Dobre zarządzanie, Odpowiedzialne instytucje, Przejrzystość

Kwestie szczególne

Program zapewnia systematyczne podejście do rozwoju lokalnego i zmniejszania ubóstwa i może obejmować działania z zakresu m. in. energii, środowiska, MŚP, biznesu, edukacji, poprawy warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, zdrowia, systemów zarządzania transportem, reformy administracji publicznej oraz wsparcia dla lokalnej administracji.

Dążeniem jest, by nie mniej niż 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych programu było dostępne na działania miękkie. Wszystkie projekty wybrane w trybie konkursowym powinny zawierać działania miękkie.

Więcej informacji na temat Programu Rozwój lokalny