Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Społeczeństwo obywatelskie

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania.

Cel programu

Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie najsłabszych grup społecznych

Kwota dofinansowania programu

53 000 000 €

Współfinansowanie programu

nie dotyczy

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG

Operator Programu

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (sekretariat Państw-Darczyńców dla Funduszy norweskich i EOG) na podstawie Artykułu 6.13 Regulacji.

Partnerzy programu z Państw-Darczyńców

nie dotyczy

Międzynarodowa organizacja partnerska

nie dotyczy

Obszary programowe

Społeczeństwo obywatelskie

Kwestie szczególne

W ramach tego programu zostaną ustanowione dwa fundusze, zarządzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, jeden krajowy oraz jeden regionalny.

  • Kwota funduszu krajowego wynosi 30 000 000 €;
  • kwota funduszu regionalnego wynosi 23 000 000 €.