Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania.

Cel programu

Wzmocniona praworządność

Kwota dofinansowania programu

70 000 000 €

Współfinansowanie programu

12 352 941 €

Źródło finansowania programu

Fundusz norweski, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

  • Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ)
  • Norweska Administracja Sądów (DA)
  • Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Obszary programowe

  • Służby więzienne i areszt przedprocesowy
  • Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Kwestie szczególne

W ramach obszaru programowego „Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności” program skupi się na działaniach w zakresie:

  1. europejskiej kultury wymiaru sprawiedliwości, mającej na celu wdrożenie europejskich standardów w zakresie skuteczności, efektywności, niezależności i jakości
  2. wymiaru sprawiedliwości przyjaznym dziecku oraz
  3. efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami wymiaru sprawiedliwości.W ramach obszaru programowego „Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności” zostanie zdefiniowana możliwość współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

Program przyczyni się do wzmocnienia realizacji porozumień w sprawie przekazywania osób skazanych i w zakresie decyzji ramowych UE.

Projekt predefiniowany w obszarze „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” zostanie wskazany na etapie opracowywania koncepcji programu. Projekt predefiniowany będzie skupiać się na wdrażaniu odpowiednich, międzynarodowych konwencji, umów i standardów.

Dążeniem jest, aby nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu przeznaczyć na finansowanie infrastruktury (działania „twarde”).

Projekty predefiniowane

Tytuł projektu:

Wsparcie służby więziennej

Opis:

Utworzenie do 5 pilotażowych kompleksów penitencjarnych, z których każdy składa się z więzienia, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie personelu, praktykę oraz wdrożenie programów reintegracji i współpracy międzyinstytucjonalnej, tj. koncentrowanie się na rozwiązaniach alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności.

Beneficjent projektu:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Partner projektu z Państw-Darczyńców:

Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Maksymalna kwota wsparcia:

56 470 588 €