Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program w trakcie przygotowania.

Cel programu

Wzmocniona profilaktyka i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Kwota dofinansowania programu

20 000 000 €

Współfinansowanie programu

3 529 412 €

Źródło finansowania programu

Fundusz norweski, budżet krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Zdrowia

Partner Programu z Państw-Darczyńców

Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia

Obszar programowy

Europejskie wyzwania w zdrowiu publicznym

Kwestie szczególne

Program koncentruje się na zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu i obejmuje działania związane z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży oraz środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej.

Nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu zostanie udostępnionych na finansowanie infrastruktury (działania „twarde”).