Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Zdrowie, o całkowitym budżecie ponad 23,5mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i  ponad 3,5 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Ministerstwo Zdrowia jako Operatora Programu, we współpracy z partnerem z państw-darczyńców: Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.

Cel programu to wzmocniona profilaktyka i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Program koncentruje się na działaniach w obszarze:

- telemedycyny i polityki e-zdrowia,

- zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatryczne.

W ramach programu realizowane są projekty predefiniowane we współpracy z instytucjami Darczyńców. Przewiduje się również otwarty nabór wniosków.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać szpitale ponadregionalne i instytuty naukowe będące częścią systemu ochrony zdrowia. Dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych i z zakresu e-zdrowia w wybranych działach medycyny np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej. Dofinansowanie w zakresie od 200 000 do 675 000 EUR.

Strona projektu