Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Programie

Program Zdrowie wdrażany jest przez Ministerstwo Zdrowia jako Operatora Programu, we współpracy z partnerem z państw-darczyńców: Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.

Cel programu

Celem programu jest wzmocniona profilaktyka i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dofinansowanie programu

Całkowity budżet to ponad 23,5 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i ponad 3,5 mln euro wkład krajowy)

Obszary programowe

Program koncentruje się na działaniach w obszarze:

  • telemedycyny i polityki e-zdrowia,
  • zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatryczne.

W ramach programu realizowane są projekty predefiniowane we współpracy z instytucjami Darczyńców. Przewiduje się również otwarty nabór wniosków.

Beneficjenci

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać szpitale ponadregionalne i instytuty naukowe będące częścią systemu ochrony zdrowia. Dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych i z zakresu e-zdrowia w wybranych działach medycyny np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej. Dofinansowanie w zakresie od 200 000 do 675 000 euro.

Strona Programu