Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców ogłoszony!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, operator programu „Badania Stosowane”, ogłosił Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Uproszczony mechanizm wspierający umożliwi ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej. Tym samym Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców ma przyczyniać się do wspierania rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I.

Budżet przeznaczony na finansowanie działań w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców wynosi aktualnie 380 000 euro.
Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Otwarcie naboru: 24 czerwca 2022 roku.
Termin składania Formularzy upływa 25 lipca 2022 roku, godz. 11:00 CET.

Pierwsza ocena i selekcja wniosków nastąpi miesiąc po uruchomieniu Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców. Proces naboru będzie powtarzany co miesiąc, aż do wyczerpania budżetu.

 Więcej informacji